Conall

[台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園

Home  |  婚禮紀錄   |  [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園
[台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園

[台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園

49886334648 9551fae527 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園

拍攝這場婚禮時讓我印象很深刻。在舉辦婚禮前,新郎籌備的過程大概是在我拍攝這麼多場以來最細心的。小至伴娘禮服顏色款式、棚子顏色,大至流程動線與時間安排,都會跟我討論。(其實這些通常都是新娘才會注意的事情)。

這天天氣很好,從開始拍攝一直到結束,每個環節都很精彩,雖然拍攝過程相當累(節目真的很多)。但好久沒這麼精實了。深怕一個畫面會不見。還好有助手協助,將每個重要的畫面給記錄下來。

 

婚禮攝影 山姆

協助 郭吉吉

整體造型 DL-Doris彩妝造型學院 新娘秘書/台南高雄新秘推薦 Doris Li

婚禮主持 樂玩創意/Una-婚禮主持

禮服 fantasy范特囍手工婚紗

49887160297 9d50c41716 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886330433 dd82f6fb64 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887160302 b419bedf80 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886330503 2fcf01e36d o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886330508 f627ac22ea o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887160382 35ae4506e5 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886848576 4a7cc2263c o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886848636 39eb5d8ae8 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886330638 1aa52cc8f3 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886330633 1b7a867bb8 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886330643 9dcc0c2c85 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886330683 f5dc635caf o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886848781 a8319e9b5a o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887160537 3dfec6d408 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886330783 8048562a25 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886848851 38cb4a73de o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886330828 f4a5b059db o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887160612 884af1ee14 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887160637 a9b7aa5b81 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887160667 0937989475 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886330903 95375ffba4 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886330918 078b8a3397 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886848991 4ab017994f o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886330968 3c523c5bb7 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886331033 815a995f70 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886331038 da78697088 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886849076 f2eb0d651e o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887160822 c43ae704a0 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887160852 d32ebd30e2 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887160872 999136c126 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887160887 b1b559b37d o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887160902 0672831fa2 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887160942 a4fabfff1a o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887160957 0f38a07b1b o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887160977 2166ae484a o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886331233 1d1b7c33da o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886331253 bc1f6545ab o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886849251 4afbd114d0 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886331303 1c32712f75 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886331318 28cae9f13a o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886849286 c42ef03905 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886331378 88096cb006 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886849326 cbefa5af08 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886849341 19832ce61a o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886331423 c213143512 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886331453 9403943933 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886849381 f1a702d667 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887161157 e8e0e1f9a8 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887161202 91a0d87b97 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886331508 6646c8667c o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886331533 1ce7247694 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887161252 0a0ca5637f o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886849476 fae707d48d o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887161292 9f4941ec13 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887161317 e6c7d9f1ef o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886849536 4b63584466 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886331593 3b8c7a81f9 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887161377 d3a7df8458 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886331643 c7e1f0f66a o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887161397 dd15722abe o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886849636 42b359b46a o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887161422 c5ca52e42e o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886849681 c25ef4e141 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886849716 f757769354 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886331753 66bfb4402d o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887161452 09bfcc92ac o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887161477 c09fbc2f57 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886849791 4b8c2da29c o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887161527 fc31eaca41 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887161542 effd87c396 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886849841 531538869a o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886844796 a51a76f77c o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887161572 2469b9a56c o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887161597 b9f22a779e o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886331893 afedf46a3c o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887161692 6a363352c2 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887161732 bcb41f608a o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886850011 037e2e399c o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886850061 041c70b959 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886850411 d736b11245 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886334703 3ffa31f01f o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886851051 85ec68e9d5 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887161927 c511395836 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887162022 1841a8d11c o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886850561 50687019c9 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887162307 0080b0b863 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886332623 2e0d75b2b9 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886850606 24a4bf5327 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886326893 cc3c1f84a3 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886332658 3c0c2a78e5 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886332283 8a5ce1fa23 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886850301 82ace30f3a o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887162167 f52706dc66 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886850821 ab39b916d3 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886332728 52979235dd o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886332768 fb674e91cf o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886851006 47d8bf90da o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886332918 a425c59cc6 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886851196 6a7d75f306 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886851286 9e802d74a3 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886851241 f1a99cefa4 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887163187 9852126d12 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887163237 8f6b10b834 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886326848 29e04bb0ca o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886333263 e05256bc40 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887163377 c5464e3e69 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886851646 868cd97ab4 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886851701 933811e3fd o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887163572 9bdc100740 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887163612 c1b5924212 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887156347 5a19412611 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887163717 14463f1822 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887163132 239bfcbe5a o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887163857 37812fbd1d o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886326778 3e69f8a19e o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886851886 8a5f38686c o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887163892 98cc9c959d o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886333738 3a4409b59b o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886333818 03a995455d o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886333868 bdeb11581f o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887164097 4e2562445c o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886852191 0183eb1df4 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887156307 f2ef5397c4 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886326698 e195360bbd o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887156247 fd5ee51d32 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886326658 5182dd7407 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886326578 99e9d5d1e5 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886357168 2aa579851d o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886334013 9a6be20bfe o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886334073 f9cb839f55 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886852326 0eed3ed2d0 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886844366 d715688589 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886852371 90574c0f58 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886334213 f669eaae96 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887164402 ae3a3682d1 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886334293 195d055596 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886852536 2c2710de39 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887164577 549ff6dd78 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886334468 e4eea2a8a8 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887164682 9fbce95f97 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887164752 0433ac7e81 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886334608 d48bfe8799 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886334648 9551fae527 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887165037 3c6b2dbb05 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886334808 0e564a9687 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886853056 9ca7b9a0ba o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886853106 1e49e7987e o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886326448 fb8905ae9a o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887165237 2dddb9ae41 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887165362 5b710c065a o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886853331 13d9325644 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886853206 b0c80a1601 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886844231 74bb1699ed o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887165502 6211d76951 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886853446 0ba22c701e o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887165612 115080ca2c o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886335363 5ae2f3d296 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887160212 1fe633f178 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886330368 b0c3c758a2 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887160157 efa01ccba0 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886848406 5a3118b7f6 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886848361 a0a08d487b o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887160127 5da90bdf8b o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886844196 affd13d11b o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886848321 142e7c6419 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886330263 248fe60a16 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887160082 b37aef76d6 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887159987 76aa1e286d o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887159957 08b31fb58f o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887159912 c8b578bb8b o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886848121 b6feb19e38 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886330013 b1fae9e0fb o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886326298 80b73469e6 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886848016 3fcbb92c62 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887159697 d77429903a o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886329838 86daafd98e o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886847856 d2b67c5305 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886329733 4a8e329ce6 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887159517 e724efdf3c o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887159422 d15890ffa1 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886847611 b13888f3ff o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886847546 7a8c22a58e o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886844101 db18e0e9d1 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886329383 6d3bcb231c o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886329328 bdd487fcb2 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886847351 ce12969099 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886329183 156d8e1c05 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886847226 9f7920f2a2 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886847161 c2caea0684 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886847101 99b7db1c5e o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887158847 d5b71847b1 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886844111 46a59afd81 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886846941 a4962fc86a o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886846851 713d3afa8a o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886328803 76bc50d72c o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886328708 ab0675c0e6 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886328643 680de1009e o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886328558 c4bebfa40a o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886328508 fa508c258b o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887158342 c8f08c5b7e o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886844066 dd0673a541 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887158267 f448fe62b9 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887158197 4ff4cbbd08 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886846386 9b33b05004 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887158067 08f38fc69b o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887155747 1fdd45e823 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886846286 b8b8406a9e o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887157927 b72e9d4ee4 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886328093 3c9efcbd52 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887157797 77e0963c93 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886327988 9659363b46 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887157662 60da9a13ed o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886845916 1ca33211f8 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886845866 cd4cf5004a o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887157447 0893153691 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886845711 62cd341483 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886845656 cb4a328499 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886845586 da42717a07 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886327543 c2a571989a o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886326153 44e9c61a25 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886845381 7fcf1e084f o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886845471 cb083a45c0 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886845331 0d4f89b8bb o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886327383 739b74126b o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886327338 af7c36eb7b o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886327268 f4b7c54a36 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887156772 d520f5b170 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886326103 a7471e1138 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886845036 77315a03ff o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886844986 99452fa0a9 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49887156607 8c8212cb6f o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園49886327033 50fd7db214 o [台南婚攝] E&P/ 阿勇師漂亮莊園

歡迎分享~