Conall

[台南婚攝] J&H/晶英酒店

Home  |  婚禮紀錄   |  [台南婚攝] J&H/晶英酒店
[台南婚攝] J&H/晶英酒店

[台南婚攝] J&H/晶英酒店

50479882588 288dbb8fe3 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店

從一開始自助婚紗、文定、迎娶儀式、宴客很感謝你們的支持,一路上陪伴著你們一起經歷婚紗婚禮的人生大事,說長不長,說短也不短。婚紗一開始的小道具,拍攝風格,到後製的參與、婚禮的籌備與想法等等,這些細節看出你們的用心。

這些過程將會成為你們往日的回憶。

攝影、後製 山姆
整體造型 Kay.C Design Studio/台南新秘
禮服 Hermosa Wedding

50480607411 6ab758fab0 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480756307 d24dd16eef o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480607801 2e950274d8 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50479888948 701da2a7ff o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50479889028 eedff61b8e o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480603331 b93c0b7047 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50479889018 ae63e9e3c4 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480603391 38b4e4dc90 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480752317 84811c2764 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50479889163 f5e391c85f o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480752362 f31d28b5fb o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50479889208 dc50ff2877 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50479889233 fd9c171ccf o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480752447 6f1cfecc15 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50479889293 08d4ca224f o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480603676 509fa7ebc5 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50479889683 7f2171d245 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50479889778 d8e2829f92 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480604031 d52bd781c8 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480604081 33dc656e71 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50479889918 3e9f84ca0d o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480747607 e622db4e57 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480604151 2f0939cba4 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480604176 7e5647cd34 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50479890288 bd12e135d5 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50479890323 3c07ee98ea o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480604471 f15c8cc407 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50479892233 d873bf9579 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50479892238 70ee537f87 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50479890518 bd9821d3b8 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480753732 a0681b2484 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50479892258 034047a776 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480755112 d50680f5f4 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480606416 0d743a0787 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480606446 f2ea80c221 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50479892428 7a3d91c0d6 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50479883983 c275a3d49a o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480604951 50bb1fab32 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480755357 00501869fc o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480604991 17bf843da1 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50479890968 0049f3e888 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480605041 497d4a249c o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50479892538 8657e3ac95 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480605076 00085dae51 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50479892568 cbab49a5f3 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50479891083 ec53f0362a o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480605111 937e03a0a0 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480605131 c8a2248dc2 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480606776 350ae42061 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50479883823 293d7559cf o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480755582 463734f82c o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480755602 866c92b07c o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480606901 148142c57b o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480606946 7d838b4def o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50479892838 293b30dfd1 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480607126 0f6be85d98 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480755867 b9ee0fa6ea o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50479893068 1e4022e3db o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480607211 fdc574b5c9 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480607271 1bcc0650ec o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50479893238 8a9e2f25dc o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480756182 6be6272ae2 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480756192 9393125026 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50479893303 9811d8994c o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480607366 072c2fb254 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480608496 5a212f6a04 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480608566 acd1d3121a o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480608031 18aecfb991 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480597971 3daab19797 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50479893698 8005fa8c27 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50479893703 643f131fdb o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480607746 522bc175f5 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480608301 f5ba3f734e o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480608411 1029f8747c o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480757337 cd44fdffe9 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480757412 ef90571acf o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50479894743 4f03b9ce9c o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50479894658 353cea535c o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480754232 fbe164ea68 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480757677 02be1436f1 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480754157 fa76e48aa4 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480608941 857a3cbb74 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480757832 ea9f26b7c3 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50479883438 2cfb6a1615 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480609101 f65d0a0592 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50479891328 476209c0a8 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480609156 b54cf6ffda o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50479891233 21dc53337d o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480757892 24084e00b9 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480746237 49b282bf23 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480753977 a9076cc03a o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480754932 e2fd7a6480 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480754662 fa8ba425e2 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480752037 4395be5e69 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480752002 00e36323c4 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50479888783 6a73df86c0 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480603016 173d1c2242 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480602931 3a9f52ac25 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480596986 d87233451c o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480751722 c3460b5e59 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480602601 8caca81371 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50479888598 a57c353fd6 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480602541 7b1768d898 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480751597 54b0eb9ce3 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480602406 7ef7ed2dde o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480602286 b27685b43a o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480601956 21b0ea9cdd o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480750887 06e9661f80 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50479882663 aacac7f771 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480601801 1626f4799e o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480750427 fc903fc849 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480601331 7852829bce o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50479882588 288dbb8fe3 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480750252 9181b9d915 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50479887043 3cf988a318 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480601086 92ffe9fe84 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480750047 0763cf6062 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50479886518 8fe1496d6e o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480596766 bf9500b43f o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50479886488 21accf3883 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480749597 b0c9771a13 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480600466 a5bc4018b4 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480596721 03645cac5b o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50479885998 1b468c9a99 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480600391 c2affd3e61 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480600161 955fd9c860 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50479882518 bac0a4c791 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480600061 fb3f6ea72b o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50479885468 15f1717fa1 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480599591 3382d4df3a o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480748517 be7d2fd3c0 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480599466 9a4711defd o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480745882 e30c839042 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480748247 43e62c53c8 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50480745867 0fe1d87e47 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50479884633 45af875652 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50479884493 17f1995468 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店50479891608 e6a332f695 o [台南婚攝] J&H/晶英酒店

歡迎分享~