Conall

[台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店

Home  |  婚禮紀錄   |  [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店
[台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店

[台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店

49126112641 0c73502b59 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店

[台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店

第一次來到致穩商旅拍攝婚禮紀錄,這次的宴客活動賓客們大家都玩得很開心,除了享受美食佳餚之外,大家也都玩成一團。山姆也笑到不能自我~是個超歡樂的婚禮!

然後回來之後,助理說這主持人讓他印象很深刻。

婚禮攝影 山姆

整體造型 菲菲點妝造型學苑

婚禮主持 樂玩創意/ 賽門 SIMON

 

49126299007 2974c0af5e o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125622718 2c05245e2b o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126299237 af69d47fee o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126112721 f85ffb04ea o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126299062 a2c1176083 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126112831 5f274930b0 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125622918 3166747c9b o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126299337 7dd043e5a5 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125622818 a7a64b7364 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126299152 3741555454 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125622888 d7c8dbb873 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126112506 bea3110d3a o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125622933 6876bf0ab0 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125622978 32a4c12bae o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125623033 f4f41c2f7e o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126112976 376a93d159 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126299402 c2f84e5756 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126299442 ff3f92bfd1 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126112481 58e15ffccf o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126113111 7ece0c321c o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126112391 50878731a6 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126113091 c1aa644d6b o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126299527 372a18512b o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126299547 34a72bd01e o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126299647 991462e287 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125623378 87fc4a77be o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126299697 a4b3fbb147 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126113276 4830aabe4b o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126113296 d08b4e488e o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126113356 c6c6fb6dee o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126113341 a499f3be1a o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125623453 b54253a04f o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125623473 bb2fdf203d o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125623513 09a26b5815 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126299867 346c8d9bbd o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125623528 a7ee2e5bb8 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126113426 882cd8b517 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126299927 d654a16f40 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126112401 3a617ecffe o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126299947 49bce5cefa o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126113506 3a70a8ab11 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126298712 69fca54b1a o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125623688 99c51c57ef o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126299967 f0ebd61c37 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126300012 c70f327878 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126113641 8719a239fa o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126300097 8557ff3f3f o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126300127 9e92802435 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126113736 67510b0268 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125623913 ab2d844144 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126113841 641329ca55 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125622403 e33666ddaf o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125623973 6477e3bb27 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126113921 97c9bc4c34 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125624078 658775728c o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125624113 af92aee945 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126300427 ed69d7085e o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125624173 cffca64d7b o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126114076 dea158aca2 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126114091 acfaf1df3b o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126114131 340aee8bd0 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125624328 e58ae80d20 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126300667 9e8e40f25d o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125622378 f16f14c6c8 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126300727 3db474caa6 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125624448 134b24695d o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126114271 1bd2e56eed o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126114281 0e2dea91aa o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125624583 80657b89a2 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126300897 c1062b517a o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125624663 b8d8b45d54 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125622333 787abc5a7a o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126114466 59be085d70 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126114501 e494bcb9ff o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125624828 a6f546f42c o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126114596 68e062e92f o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125624913 57254f1f6b o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125624973 65cd981df9 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125625008 761de3807d o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126301237 bd08583923 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126114766 9b85b2bf9d o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125625118 c0b044f2c9 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126114866 c10e56fd06 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126114911 404a140726 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126114966 69150ac102 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125625273 ee212682ee o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126112166 b099764773 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125625308 d2c7db948c o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126301537 30da63a502 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126301582 006b6f417a o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125625453 c0143c46f7 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125625593 a8b963cc5e o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125622263 67cc46fd67 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126115276 09eed0a420 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126301822 0f45bfe840 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126301672 392c476e7b o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126115381 64a5648f71 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125625728 3bc7b705ff o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126115496 fa3e2b12b7 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126115541 d8593c281d o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126302067 d55fb9b47b o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126302112 7d360187e1 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125625878 98fff2d1db o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126115711 d2ca469b55 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125625978 588e9f0da6 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125626013 183007c2c6 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126115826 2b2027e4c0 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126302317 b9ac6ee3e2 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126112031 19ba9d1097 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126115881 b6cc264b0c o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125626158 a05b956f10 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125626228 9c7c9f8c75 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125626278 b00e6b5be2 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125626308 3371726c23 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126116096 38437bc31c o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126302647 e4454e9155 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126298482 4591381252 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126302697 1d834b12f6 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126302757 08868b1aa9 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126116221 89ca540944 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126116281 ff2182da18 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125622108 b2eed226c9 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125626628 a609d2d118 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126302902 0e8c590dd5 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126116386 ef40b08cdd o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126116426 fc25d80b9a o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126298417 acfd4e589c o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126116471 6e5d50a10b o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126303057 53e63d7242 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126116541 7dee2da4d8 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126111851 3e3022ae2f o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126303192 d72b5e1210 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126303257 b96717ee25 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126116651 caf5a991fb o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126298357 04c62dbacf o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126116691 458d369055 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126298327 31490a576f o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126303377 ff48c7f0a2 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126303422 1a1134d1e7 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126303482 8d9f8b4851 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126116836 5d740a0f7c o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126303612 895f5aa814 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126117006 a8eeba2e74 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125627253 641e23cc74 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126111771 43636e0752 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126117111 4892463e3d o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125627358 ed2d8b9dc1 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126117186 2f892d54e9 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126117246 86a95c0284 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126117311 0a97786969 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126111751 5dcf01450e o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126304052 b5ce3ed185 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125627618 d1a22a1056 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125627673 41e9e48072 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126117596 12eb1de7bb o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126304372 7a63b2cd80 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126298242 1e1b117a35 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126117666 3839f961e2 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125621808 700e6e35a0 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125627888 486d874211 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125627938 f98baef968 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126117806 d323340b5c o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126117836 9852bd7d69 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126304512 9102c5a06e o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125628008 cb1b25c939 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125621798 b69df39b39 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126117906 9051f6ec11 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125628043 04aaae9cce o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126304632 bc24f50a6a o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126304652 3291c099ca o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126304682 b1985c9c0d o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126112641 0c73502b59 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49125622683 ec83357843 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126298117 f8a734356d o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126112611 45d36629e7 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126298857 71b9d84b97 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126298842 f238a39c5e o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店49126298022 2b41060962 o [台南婚攝] M&J/ 致穩人文商旅飯店

歡迎分享~