Conall

[台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館

Home  |  婚禮紀錄   |  [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館
[台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館

[台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館

39901856043 bdd1daed15 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館

山姆最近常常來到了台南雅悅會館擔任婚禮攝影師,這次節目雖然沒有很多,但是多了很多時間和家人朋友一起合照並在附近的景點拍攝類婚紗。

話說抽捧花的閨蜜群也太多人了吧!

攝影 山姆

整體造型 Alisa造型誌

46814544822 3a6f8f7b86 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館39901853543 a7a99f0d80 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館31925289787 6657288cfd o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46814545162 7ba19362a1 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館39901853423 70f0ded643 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46814544982 50b24c7719 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館39901853633 2194d21b49 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館39901853733 b0ae42e2fc o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館39901853583 a994e95049 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館39901852563 72e9e3cdae o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46141654134 afdb0b142e o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46814545552 49938d5fd3 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館39901854173 c6c6330367 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46814545792 66ae41a94c o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46141654174 e825823921 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46141654314 e0f635c9da o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46814545262 7efde1b6b0 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46814543232 12b9229f23 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館31925289917 6657288cfd o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46141654254 277097bc71 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館39901854283 aacaeef79f o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46814543092 b57c339aeb o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46141654324 c187f92423 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46141654404 b128383ab0 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46141654454 e83e8b2497 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46141654584 5bccd87528 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館39901854213 965351f841 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46141654524 63a6945258 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館39901852353 7ed72c357e o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46814545372 4792dccbf1 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館39901854543 df6b71cbb1 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46141654574 6f8bc82a5a o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46814542962 e118e54bb8 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館39901854623 35a0a7eee0 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46141654374 20698887aa o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46141654694 fef32ffa87 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館39901854653 261f5ce073 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46141654344 ff6ebbef12 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46141654744 1a33a4ebc0 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館31925290967 d5b540d9b0 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館39901852253 8e1d96a752 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46141654824 0960b4b730 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館39901854853 a8d6c8f29c o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46814542862 3c04d46948 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46141654914 06baacee1f o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46141654934 89d38d9b19 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46141654964 1e3b19c697 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館31925291097 446a51d872 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館31925291197 59b0831f78 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館39901852183 662538de58 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46141655174 cff811686e o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46814545462 fbdd74d879 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館31925291267 aa9ff95d89 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館31925291357 ca6725b171 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46141655314 fd96a51c54 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46141655424 67cd6d8393 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46814542702 d5dba9ee7b o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館31925291447 9b02691395 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46141655344 6b74de1629 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館31925291497 45fac6a0bb o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館39901852153 58839ca32c o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館31925291587 ecd0025cb3 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46141655464 0ef184cff5 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46141655554 1924e14820 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46814547762 cc2f58de7e o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46141655624 0bed2fe5fd o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46814542482 ceee8c902b o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46814547822 ae3d1a969d o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46141655714 09137e6797 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46141655774 b5f2edfa64 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46866583951 c9cdedf129 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46814547892 7ff2e413a6 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46141655814 0f0e6997a5 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46814548022 cbeab9778c o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46141655934 0967a11493 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46814547952 15ff677063 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46814542292 146a313574 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46141655864 aa82f629ac o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46814548122 cf4d5665d1 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46141656024 3b3ba76b76 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館39901855843 05eed1b1f0 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46141652594 6dce47e54c o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46814548222 a77ef88fd8 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館32991255608 af60209284 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館32991255778 4b086e001a o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46814548352 717e419985 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館39901855903 6050240889 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46814542142 e270132a3c o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46814548472 7ff56f6c5d o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館39901855933 ace7c5b9d1 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46814548572 0025f5b5c3 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46814549122 26074b6104 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46141652504 ff075cf258 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46814548992 48676e5398 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館45952188385 41ef97c912 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館45952187875 f04ff722f1 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46814549062 2055f96826 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46814548892 43827180c9 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館45952188135 eed4770a71 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46814541992 ba95f11549 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館45952188275 48676e5398 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46814548642 7c7267111c o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46141652464 b8596dbfb9 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館39901853383 785628753c o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46814544562 c4f02084eb o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館39901853303 a04f536eea o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46814544402 9545e38290 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館39901853223 2971984754 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46866583601 1e3196dd75 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46814544302 af77ca30fc o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館39901853163 880dc05d2f o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館39901853103 5d3dbb7576 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46814544142 03b9849fab o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館39901853043 0e0f81dd85 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46814541922 c7d6c2368c o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46814543872 3f65e47078 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46141652434 499cf8ed57 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館39901852833 5c15d749c7 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館39901852743 e392352b63 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館45952188015 6d3790c614 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館45952188535 5e96b09602 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館32991256948 230488d3da o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館32991257348 023b357c8b o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46814549442 9d34e3e73e o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46814543972 0e0f81dd85 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館39901852943 303b76981b o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館39901856043 bdd1daed15 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46814548772 f04ff722f1 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46814549192 bfce8cfa9c o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館39901852643 bcf7220bfe o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館46814543392 7bb4174ce8 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館39901852693 6bfa81ba03 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館39901851783 1f47f66fd5 o [台南婚攝] Rwei&Hsin/雅悅會館

歡迎分享~