Conall

[台南婚攝] Z&S/雅悅會館

Home  |  婚禮紀錄   |  [台南婚攝] Z&S/雅悅會館
[台南婚攝] Z&S/雅悅會館

[台南婚攝] Z&S/雅悅會館

50845121101 f552c03f4e o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館

這次的婚禮拍攝看到父親跟女兒的感情真的很好,當下的交付儀式讓在場賓客麼都眼匡泛淚,連主持人眼睛也是。事後有跟我說今天的畫面也太催淚了。
二進的求婚橋段賓客們都好深情的看著兩個人幸福的畫面,一同和攝影師紀錄這完美的時刻。so sweet~

攝影: 山姆 、 台南婚攝山姆
協助: Ba Nana
IG:https://www.instagram.com/taiwansam_wedding/

50845120706 6c246de453 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845205722 d02d7d6da2 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845120746 020e885926 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845205752 cb6c433805 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845205762 e48a92c80c o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50844393578 e75974db76 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845120831 5eae9dda3f o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845120846 a5902e80e4 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845205857 ca044d7bd0 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845120961 046d24e8d6 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50844393648 6eabf450c2 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50844393663 5e31e40076 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845206047 22d8bd816e o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50844393733 16577782e9 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845206057 c2629a64bf o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845121066 914060c6e3 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845121101 f552c03f4e o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50844393818 b0b72b70c3 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845206182 87f9bf00f4 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845206332 2cfcf51918 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845206207 baf5878bb4 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845206232 d8a87deaa6 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845121206 9b12f1245a o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845206287 c98dc6c760 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845206297 fb4299108f o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845206312 874d0438e5 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50844393948 158aa51a58 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845206392 8791e0473b o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50844394003 0089131c49 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845206442 8a1b51424a o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50844394043 a968463f68 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50844394083 2a0cc0576b o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845121356 0ebc3d6193 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50844392968 626650cf29 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845121431 65d2d2ecd1 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50844394163 fdc393e1f9 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845121441 7569d63dfe o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845121456 0b6c0cea45 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845121471 4a1b84dca7 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845120111 99eace1b4d o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845205027 7b36d6b8df o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845206552 8009fe442c o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845121516 6145800677 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845121526 399fbb9eb7 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845206602 0bbc83b90f o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845206617 d03b2afa57 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50844394293 8fd871c57c o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845121596 e70130acd3 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845121621 558c71544b o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845206637 9fe7647f59 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845121646 8bb5f339d7 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50844394383 4e7d530681 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50844394403 712aafff8f o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845206672 ecd6b118cc o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845204957 d718a7fdf9 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845121721 2184b9b29d o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50844394458 dee5b916d4 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845206717 d9ab09a05c o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50844394563 6e4254d1a4 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845121836 87a36176e8 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845206772 7b087fccae o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845206782 9e71faff13 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50844394613 785f4efcdd o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845121946 830c70b541 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845206872 f1c92ef8b9 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50844394643 1b65b3749e o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50844394658 0e73178a91 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50844394673 e6b2991f76 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50844394683 c340f390b5 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845119936 bc14976210 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50844394708 b0daa540ce o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50844394728 72f7683259 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50844394743 34db6a95a8 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845122056 13dfa18dfc o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845122076 77c678993b o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845122096 4f016d3940 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845204827 a4015c8231 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845122116 d6aee1bb86 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845122136 6e69080be6 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845122166 609b07c1c8 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845122176 88b6aae8e7 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845207102 1a17fd4e89 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845122206 8950f16541 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845207127 cd8d4c0282 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845207142 7bd7f6b580 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845207167 762c3e94e3 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50844394958 6bd6889591 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50844393308 60873ef9e6 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50844394998 6797585523 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50844392678 30960128d4 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50844395028 243741dbc2 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50844395038 5a06da38e0 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50844395063 a94cbd6185 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50844395083 fdd9af9b64 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50844395103 e8723b8b59 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50844395123 37226aebd4 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845122421 1877a585a7 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845207342 26924c8d01 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845207357 3b6e99cfce o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845122456 c1ce6e5de1 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50844395173 7a3f4b65a3 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50844395208 a4459b2b13 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50844395228 5b8a6f26e4 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50844392658 c8194be26f o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50844395253 a5c826a2a1 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845207452 7806ee9287 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50844395313 532919f326 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845207512 91c86436f4 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845204657 4a657d74b5 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845122621 c308e16d34 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50844395363 4ce3fb55b4 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845122656 bf26f2e607 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50844395403 79d417483f o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845122701 9d859a4508 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50844395423 e43396db24 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50844392638 5e43aef0c6 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845122731 b87cc1096c o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845122751 07cac869fb o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845207642 6de31dbf4f o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845122781 789a2f1e69 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845205662 3b16eb9635 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845119676 2db1506d1f o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845120626 64c8b9d34d o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50844393418 5ff1a1cea2 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845205592 ea6099527e o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50844393388 2138d04823 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845120566 332fb0f03c o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845119586 4453ee9de0 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845120491 77edf5a2c7 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50844393273 1da9f74dfc o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845120421 db4530bda6 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845205357 06f224e8f2 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845204592 8456abbbb7 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845205382 b5742c035e o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50844393233 63af3df49d o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845205247 e6b10f8de4 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50844393168 247da7e0ff o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845120231 601722852b o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館50845204587 8f3eecea67 o [台南婚攝] Z&S/雅悅會館

歡迎分享~