Conall

[台南自助婚紗] M&S/ Hermosa wedding 手工婚紗

Home  |  自助婚紗   |  [台南自助婚紗] M&S/ Hermosa wedding 手工婚紗
[台南自助婚紗] M&S/ Hermosa wedding 手工婚紗

[台南自助婚紗] M&S/ Hermosa wedding 手工婚紗

[台南自助婚紗] M&S/ Hermosa wedding 手工婚紗

這次山姆拍攝的自助婚紗禮服是Hermosa wedding 手工婚紗,禮服的質感與手工製作的的細膩度非常好。在拍攝上也很容易搭配場景,整體上來說很符合新人的需求。

在前提溝通時,新人比較喜歡大自然的感覺,其中有兩套滿適合樹林以及草原,拍起來有仙氣感。除此之外,山姆建議最後一套禮服適合歐式風格,建議可以到奇美博物館去拍攝。造型搭配上,帶了一頂小禮帽,彷彿像是妙齡女子與丈夫漫步在歐洲的街頭。呈現的是另一種與大自然不同的感覺。

攝影 山姆
整體造型 林果造型 / LuLu Lin
禮服 Hermosa wedding
西服 風尚紳士禮服
攝影棚 愛情街角
捧花 俄陀聶 實驗花廊Othniel Flora Lab

[台南自助婚紗] M&S/ Hermosa wedding 手工婚紗[台南自助婚紗] M&S/ Hermosa wedding 手工婚紗[台南自助婚紗] M&S/ Hermosa wedding 手工婚紗[台南自助婚紗] M&S/ Hermosa wedding 手工婚紗[台南自助婚紗] M&S/ Hermosa wedding 手工婚紗[台南自助婚紗] M&S/ Hermosa wedding 手工婚紗[台南自助婚紗] M&S/ Hermosa wedding 手工婚紗[台南自助婚紗] M&S/ Hermosa wedding 手工婚紗[台南自助婚紗] M&S/ Hermosa wedding 手工婚紗[台南自助婚紗] M&S/ Hermosa wedding 手工婚紗[台南自助婚紗] M&S/ Hermosa wedding 手工婚紗[台南自助婚紗] M&S/ Hermosa wedding 手工婚紗[台南自助婚紗] M&S/ Hermosa wedding 手工婚紗[台南自助婚紗] M&S/ Hermosa wedding 手工婚紗[台南自助婚紗] M&S/ Hermosa wedding 手工婚紗[台南自助婚紗] M&S/ Hermosa wedding 手工婚紗[台南自助婚紗] M&S/ Hermosa wedding 手工婚紗[台南自助婚紗] M&S/ Hermosa wedding 手工婚紗[台南自助婚紗] M&S/ Hermosa wedding 手工婚紗[台南自助婚紗] M&S/ Hermosa wedding 手工婚紗[台南自助婚紗] M&S/ Hermosa wedding 手工婚紗[台南自助婚紗] M&S/ Hermosa wedding 手工婚紗[台南自助婚紗] M&S/ Hermosa wedding 手工婚紗[台南自助婚紗] M&S/ Hermosa wedding 手工婚紗[台南自助婚紗] M&S/ Hermosa wedding 手工婚紗[台南自助婚紗] M&S/ Hermosa wedding 手工婚紗[台南自助婚紗] M&S/ Hermosa wedding 手工婚紗[台南自助婚紗] M&S/ Hermosa wedding 手工婚紗[台南自助婚紗] M&S/ Hermosa wedding 手工婚紗[台南自助婚紗] M&S/ Hermosa wedding 手工婚紗[台南自助婚紗] M&S/ Hermosa wedding 手工婚紗[台南自助婚紗] M&S/ Hermosa wedding 手工婚紗[台南自助婚紗] M&S/ Hermosa wedding 手工婚紗[台南自助婚紗] M&S/ Hermosa wedding 手工婚紗[台南自助婚紗] M&S/ Hermosa wedding 手工婚紗[台南自助婚紗] M&S/ Hermosa wedding 手工婚紗[台南自助婚紗] M&S/ Hermosa wedding 手工婚紗[台南自助婚紗] M&S/ Hermosa wedding 手工婚紗[台南自助婚紗] M&S/ Hermosa wedding 手工婚紗[台南自助婚紗] M&S/ Hermosa wedding 手工婚紗

歡迎分享~