Conall

[自助婚紗] C&Y/ fantasy范特囍手工婚紗

Home  |  自助婚紗   |  [自助婚紗] C&Y/ fantasy范特囍手工婚紗
[自助婚紗] C&Y/ fantasy范特囍手工婚紗

[自助婚紗] C&Y/ fantasy范特囍手工婚紗

50008080291 f32c39193e o [自助婚紗] C&Y/ fantasy范特囍手工婚紗

攝影 山姆
整體造型 林果造型 / lulu lin
禮服 fantasy范特囍手工婚紗
西服 風尚紳士禮服
棚內場地 小琉球尊順祿藝術民宿

HI~sam: 我可以詢問一下自助婚紗包套內容嗎?………就這樣開啟了小琉球婚紗的行程。還記得那時候是新娘詢問的,在fb上聊天時覺得這對新人很有想法,問的也很仔細。最後我請他們到工作室一起了解會更仔細。

工作室聊天的過程中,才得知他們想要重回兩個人那時候去小琉球的回憶,不同的是這次是穿著婚紗,到著同樣的景點再度拾起當時的記憶。聊著他們那時候的趣事以及看到他們臉上的笑容突然覺得很幸福。

拍攝前,新人也很用心的準備整個行程以及想拍攝的畫面。常在訊息上和我討論便服要怎麼準備,想要去哪些景點,衣服上的搭配等等……

這兩天的拍攝就好像是旅拍的感覺,雖然途中有遇到一兩個景點無法前往,但還是有些備案。除了外景之外,旅店的房間棚景也很有特色,大概可以拍攝一整天了吧!也很感謝飯店把房間借給我們拍攝。

50008080271 5ef588d909 o [自助婚紗] C&Y/ fantasy范特囍手工婚紗50008340632 1e506ea760 o [自助婚紗] C&Y/ fantasy范特囍手工婚紗50007547603 cb8e7c7665 o [自助婚紗] C&Y/ fantasy范特囍手工婚紗50008079691 54545b0b78 o [自助婚紗] C&Y/ fantasy范特囍手工婚紗50008340552 9bae718c66 o [自助婚紗] C&Y/ fantasy范特囍手工婚紗50007547723 048489a8b9 o [自助婚紗] C&Y/ fantasy范特囍手工婚紗50008079611 7972e6ee12 o [自助婚紗] C&Y/ fantasy范特囍手工婚紗50008079516 0c33bdc176 o [自助婚紗] C&Y/ fantasy范特囍手工婚紗50008340372 3c5eac1842 o [自助婚紗] C&Y/ fantasy范特囍手工婚紗50008340357 1060bcddd8 o [自助婚紗] C&Y/ fantasy范特囍手工婚紗50007547553 d3dd3cd6ab o [自助婚紗] C&Y/ fantasy范特囍手工婚紗50008339927 ac2f528951 o [自助婚紗] C&Y/ fantasy范特囍手工婚紗50008080186 abc4f27dec o [自助婚紗] C&Y/ fantasy范特囍手工婚紗50007547963 c18ec07fef o [自助婚紗] C&Y/ fantasy范特囍手工婚紗50008080291 f32c39193e o [自助婚紗] C&Y/ fantasy范特囍手工婚紗50008340692 e94dd60d9f o [自助婚紗] C&Y/ fantasy范特囍手工婚紗50007547923 57e11302eb o [自助婚紗] C&Y/ fantasy范特囍手工婚紗50008079701 5241d71a30 o [自助婚紗] C&Y/ fantasy范特囍手工婚紗50008340262 b1fbfb602c o [自助婚紗] C&Y/ fantasy范特囍手工婚紗50008339782 9303aab4c9 o [自助婚紗] C&Y/ fantasy范特囍手工婚紗50008340362 b0f9696fde o [自助婚紗] C&Y/ fantasy范特囍手工婚紗50008340652 d205d9f159 o [自助婚紗] C&Y/ fantasy范特囍手工婚紗50008340602 65524a2561 o [自助婚紗] C&Y/ fantasy范特囍手工婚紗50007548018 3f5bccb16a o [自助婚紗] C&Y/ fantasy范特囍手工婚紗50007547523 1e3633b6a0 o [自助婚紗] C&Y/ fantasy范特囍手工婚紗50008079861 6405232daf o [自助婚紗] C&Y/ fantasy范特囍手工婚紗50007547348 46307cd3d4 o [自助婚紗] C&Y/ fantasy范特囍手工婚紗50008340307 4374e5634b o [自助婚紗] C&Y/ fantasy范特囍手工婚紗50008340432 14896b009e o [自助婚紗] C&Y/ fantasy范特囍手工婚紗50008079831 bfee7fbdd5 o [自助婚紗] C&Y/ fantasy范特囍手工婚紗50008340547 703d5d8199 o [自助婚紗] C&Y/ fantasy范特囍手工婚紗50007547863 501aa8f8ec o [自助婚紗] C&Y/ fantasy范特囍手工婚紗50008080361 47a22dc22b o [自助婚紗] C&Y/ fantasy范特囍手工婚紗50007547243 69b35d4042 o [自助婚紗] C&Y/ fantasy范特囍手工婚紗50007547998 fa5d6c0571 o [自助婚紗] C&Y/ fantasy范特囍手工婚紗50007547858 7da64cda91 o [自助婚紗] C&Y/ fantasy范特囍手工婚紗50008080321 2a8347f109 o [自助婚紗] C&Y/ fantasy范特囍手工婚紗50008079736 9809d272ff o [自助婚紗] C&Y/ fantasy范特囍手工婚紗50007547758 a9d877d569 o [自助婚紗] C&Y/ fantasy范特囍手工婚紗50008340467 13a714d5d1 o [自助婚紗] C&Y/ fantasy范特囍手工婚紗

歡迎分享~