Conall

[自助婚紗] H&Y/ Alice Bride

Home  |  自助婚紗   |  [自助婚紗] H&Y/ Alice Bride
[自助婚紗] H&Y/ Alice Bride

[自助婚紗] H&Y/ Alice Bride

[自助婚紗] H&Y/ Alice Bride

這次的自助婚紗在洽談時,新人說不想走仙氣路線,覺得不太適合自己。於是我們在挑選禮服時,選擇比較俐落、冷豔的禮服來拍攝。新人在妝髮上也完全交由造型師來處理。而這次的造型我本身也滿喜歡的,禮服和妝髮組合非常到位。

拍攝的方式也和之前有些許不同,嘗試了之前創作打燈的手法,呈現的效果也不錯。也很感謝新人的信任,讓攝影師、造型師有些自己的想法去實現。

攝影 山姆

整體造型 林果造型 / LuLu Lin

禮服 Alice Bride

西服 風尚名品西服

IG 台南婚攝山姆

[自助婚紗] H&Y/ Alice Bride[自助婚紗] H&Y/ Alice Bride[自助婚紗] H&Y/ Alice Bride[自助婚紗] H&Y/ Alice Bride[自助婚紗] H&Y/ Alice Bride[自助婚紗] H&Y/ Alice Bride[自助婚紗] H&Y/ Alice Bride[自助婚紗] H&Y/ Alice Bride[自助婚紗] H&Y/ Alice Bride[自助婚紗] H&Y/ Alice Bride[自助婚紗] H&Y/ Alice Bride[自助婚紗] H&Y/ Alice Bride[自助婚紗] H&Y/ Alice Bride[自助婚紗] H&Y/ Alice Bride[自助婚紗] H&Y/ Alice Bride[自助婚紗] H&Y/ Alice Bride[自助婚紗] H&Y/ Alice Bride[自助婚紗] H&Y/ Alice Bride[自助婚紗] H&Y/ Alice Bride[自助婚紗] H&Y/ Alice Bride[自助婚紗] H&Y/ Alice Bride[自助婚紗] H&Y/ Alice Bride[自助婚紗] H&Y/ Alice Bride[自助婚紗] H&Y/ Alice Bride[自助婚紗] H&Y/ Alice Bride[自助婚紗] H&Y/ Alice Bride[自助婚紗] H&Y/ Alice Bride[自助婚紗] H&Y/ Alice Bride[自助婚紗] H&Y/ Alice Bride[自助婚紗] H&Y/ Alice Bride[自助婚紗] H&Y/ Alice Bride[自助婚紗] H&Y/ Alice Bride[自助婚紗] H&Y/ Alice Bride[自助婚紗] H&Y/ Alice Bride[自助婚紗] H&Y/ Alice Bride[自助婚紗] H&Y/ Alice Bride[自助婚紗] H&Y/ Alice Bride[自助婚紗] H&Y/ Alice Bride[自助婚紗] H&Y/ Alice Bride

歡迎分享~