Conall

[自助婚紗] H&Y/ Alice Bride

Home  |  自助婚紗   |  [自助婚紗] H&Y/ Alice Bride
[自助婚紗] H&Y/ Alice Bride

[自助婚紗] H&Y/ Alice Bride

50489327927 7d72eb5d5a o [自助婚紗] H&Y/ Alice Bride

這次的自助婚紗在洽談時,新人說不想走仙氣路線,覺得不太適合自己。於是我們在挑選禮服時,選擇比較俐落、冷豔的禮服來拍攝。新人在妝髮上也完全交由造型師來處理。而這次的造型我本身也滿喜歡的,禮服和妝髮組合非常到位。

拍攝的方式也和之前有些許不同,嘗試了之前創作打燈的手法,呈現的效果也不錯。也很感謝新人的信任,讓攝影師、造型師有些自己的想法去實現。

攝影 山姆

整體造型 林果造型 / LuLu Lin

禮服 Alice Bride

西服 風尚名品西服

IG 台南婚攝山姆

50489327247 ee573f3c02 o [自助婚紗] H&Y/ Alice Bride50488469068 453d4d851f o [自助婚紗] H&Y/ Alice Bride50489326352 7f76745e3d o [自助婚紗] H&Y/ Alice Bride50489178186 a5ebd3e2bc o [自助婚紗] H&Y/ Alice Bride50489325692 03acba9a51 o [自助婚紗] H&Y/ Alice Bride50489327657 36e0844c94 o [自助婚紗] H&Y/ Alice Bride50489327672 c046d77a59 o [自助婚紗] H&Y/ Alice Bride50489327177 3d830948c4 o [自助婚紗] H&Y/ Alice Bride50488469933 79917b08f4 o [自助婚紗] H&Y/ Alice Bride50489326412 c7ddd3c237 o [自助婚紗] H&Y/ Alice Bride50489177591 7a04c99bbe o [自助婚紗] H&Y/ Alice Bride50489176886 84389e5f75 o [自助婚紗] H&Y/ Alice Bride50489327562 fcb467831b o [自助婚紗] H&Y/ Alice Bride50489176271 8bd9d5f151 o [自助婚紗] H&Y/ Alice Bride50489178346 d59ee1e625 o [自助婚紗] H&Y/ Alice Bride50489326842 c9983c2c82 o [自助婚紗] H&Y/ Alice Bride50489326372 750a825870 o [自助婚紗] H&Y/ Alice Bride50489178381 78a5e6bbbd o [自助婚紗] H&Y/ Alice Bride50489178191 273eaca70a o [自助婚紗] H&Y/ Alice Bride50489177466 2f4d11941e o [自助婚紗] H&Y/ Alice Bride50488469968 ee834da297 o [自助婚紗] H&Y/ Alice Bride50489178266 d35f49cccf o [自助婚紗] H&Y/ Alice Bride50488468303 653453d488 o [自助婚紗] H&Y/ Alice Bride50489327492 83116ac93e o [自助婚紗] H&Y/ Alice Bride50488469608 713ca7c290 o [自助婚紗] H&Y/ Alice Bride50488468493 fc438038b8 o [自助婚紗] H&Y/ Alice Bride50488468003 9148702585 o [自助婚紗] H&Y/ Alice Bride50489178351 7cfdfe9c44 o [自助婚紗] H&Y/ Alice Bride50488468728 85473750b7 o [自助婚紗] H&Y/ Alice Bride50489327782 4e85b7e3e2 o [自助婚紗] H&Y/ Alice Bride50489176961 8918637051 o [自助婚紗] H&Y/ Alice Bride50489177461 9667fe44ea o [自助婚紗] H&Y/ Alice Bride50488467993 4772891613 o [自助婚紗] H&Y/ Alice Bride50489177491 7170e06275 o [自助婚紗] H&Y/ Alice Bride50488469093 c8b01a9df6 o [自助婚紗] H&Y/ Alice Bride50488467943 2d0d56be3b o [自助婚紗] H&Y/ Alice Bride50488468398 d149895464 o [自助婚紗] H&Y/ Alice Bride50489176716 0aac05fbcd o [自助婚紗] H&Y/ Alice Bride50489325617 5f4380109f o [自助婚紗] H&Y/ Alice Bride

歡迎分享~