Conall

[自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗

Home  |  自助婚紗   |  [自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗
[自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗

[自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗

[自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗

這次的婚紗拍攝,新人超級用心在準備道具上,當初來洽談時,說要拍攝一模一樣的照片時,我回答說:可是這禮服、配件需要一模一樣,才有辦法拍出相同的風格。新人說:我們已經都準備好了,只差攝影師和造型師了。當下其實有點嚇一跳,壓力也滿大的,因為新人的期許很高。不過照片出來的成效有達到他們的需求。自己也很喜歡這次多變化的風格。

攝影 山姆

整體造型 林果造型 / LuLu Lin

禮服 inBlossom手工訂製婚紗

西服 風尚名品西服

IG 台南婚攝山姆

[自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗[自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗[自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗[自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗[自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗[自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗[自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗[自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗[自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗[自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗[自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗[自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗[自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗[自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗[自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗[自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗[自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗[自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗[自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗[自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗[自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗[自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗[自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗[自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗[自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗[自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗[自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗[自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗[自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗[自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗[自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗[自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗[自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗[自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗[自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗[自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗[自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗[自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗[自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗[自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗[自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗[自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗

歡迎分享~