Conall

[自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗

Home  |  自助婚紗   |  [自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗
[自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗

[自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗

50834810621 2e4b05e3e7 o [自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗

這次的婚紗拍攝,新人超級用心在準備道具上,當初來洽談時,說要拍攝一模一樣的照片時,我回答說:可是這禮服、配件需要一模一樣,才有辦法拍出相同的風格。新人說:我們已經都準備好了,只差攝影師和造型師了。當下其實有點嚇一跳,壓力也滿大的,因為新人的期許很高。不過照片出來的成效有達到他們的需求。自己也很喜歡這次多變化的風格。

攝影 山姆

整體造型 林果造型 / LuLu Lin

禮服 inBlossom手工訂製婚紗

西服 風尚名品西服

IG 台南婚攝山姆

50834897592 f31db21174 o [自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗50834078268 24b71e08b1 o [自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗50834078403 493132d9b4 o [自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗50834078728 dbb7e18ab7 o [自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗50834810876 c18f47b4a6 o [自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗50834810906 1a9e10d51a o [自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗50834897117 3fe405fe3c o [自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗50834810541 7a14586900 o [自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗50834078138 f12426ef91 o [自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗50834078553 884e2f4055 o [自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗50834810211 272c2e9701 o [自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗50834810356 8e3f4169e1 o [自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗50834810941 03317f9520 o [自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗50834897202 7fc21a6390 o [自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗50834897277 c9e9e74366 o [自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗50834810701 48116500be o [自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗50834078638 fb4b7d1daf o [自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗50834810776 fae501973b o [自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗50834810291 893edc1155 o [自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗50834078333 e8176298b9 o [自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗50834810936 3bfb745824 o [自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗50834897242 56a3c57bd8 o [自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗50834896677 79c6960c54 o [自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗50834811036 a700be6567 o [自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗50834078423 058125d7d0 o [自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗50834810141 6208870d18 o [自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗50834810491 d7fa5b870f o [自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗50834811021 7116acef02 o [自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗50834896907 2969fda928 o [自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗50834078718 753d5d0dc2 o [自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗50834896812 66aed84855 o [自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗50834897312 d97b5c7c24 o [自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗50834896762 40336ef4b0 o [自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗50834897572 d7d0e76386 o [自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗50834811106 36845efba1 o [自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗50834897257 54cc46276f o [自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗50834810921 788794e89a o [自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗50834810986 bd0141cdd0 o [自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗50834811011 59a2fc68a0 o [自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗50834810241 3b6aa783ba o [自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗50834078863 fc12743930 o [自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗50834810081 180c63a16b o [自助婚紗]H&H/ INBLOSSOM手工婚紗

歡迎分享~