Conall

[高雄婚攝] J&F/雅悅會館

Home  |  婚禮紀錄   |  [高雄婚攝] J&F/雅悅會館
[高雄婚攝] J&F/雅悅會館

[高雄婚攝] J&F/雅悅會館

50907429572 6140530203 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館

在新娘踏上紅毯的一開始,要說走完紅毯這條路可以很快,也可以很慢。紅毯代表的是人生旅途。父親牽著女兒的手開始走時象徵著扶養的路程,一直到交付,轉身離開後才放心。有時候會拍到新娘看到父母親轉身後的身影而流下的眼淚。當下的不捨只有新娘才懂,人生的旅途接下來是和另一半一起扶持而走到紅毯的盡頭。

在每次拍攝進場時都會很膽戰心驚,深怕漏掉一個鏡頭。彩排時看著新娘在交付時情緒一直湧上心頭。水汪汪的眼睛一直含著淚水,怕哭花了妝,又要重新補妝。現場沒有賓客,但當下的氣氛真的讓我感受到不捨的氛圍。讓我自己滿印象深刻的一段。

攝影: 山姆 、台南婚攝山姆

整體造型: DL-Doris彩妝造型學院 Doris Li

IG:https://www.instagram.com/taiwansam_wedding/

50906603768 ddb6a1f83c o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50906603668 1230396266 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50906603318 907c87fbde o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50906603688 a9656c9e67 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50906603613 bde87c5b81 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907431012 918843dc35 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907430977 9f573808dd o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50906603493 2345aed992 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907302526 6c071c4caf o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50906603388 50c7c7d500 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907430702 1bf19a0120 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907302421 15784d3ca1 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907302371 81fed53778 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907430642 cc04518270 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907302306 8253d2070c o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50906603078 2a37f20218 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50906603053 4430428ff8 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907430502 2427f39dce o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907297411 c786dee971 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907302181 e9d9aa86f1 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50906602948 bac77ffbbc o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50906602828 5963f96b05 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907302016 0c4583e02a o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907301971 256a261c21 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907301791 1523a24a5f o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907429572 6140530203 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907301206 7bd0b1ac5c o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50906602128 7c0ff9c04d o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907429482 4939258cd1 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907429417 94cbff3f00 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50906602038 0fa6984219 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50906601993 61644a6359 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50906601958 7c9e44165a o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907300981 94a8e7ef2c o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907429192 80e6591311 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907300956 266152df36 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50906598383 6720b6e370 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907300886 c0d51648cc o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907429102 a31e7c3256 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907300796 b645857fb7 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907300756 afc1189ed8 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50906601603 e102d2c8f1 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50906601643 5bbd3d21d5 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50906601568 e12a5021cb o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907300531 b250d6e0f6 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907300496 4ce236f99f o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50906601433 bd66354719 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50906601408 554de2e6f8 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907300401 3de5a7e960 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907300356 73039d1925 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50906601323 a51c641b02 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907300266 77a82abc5a o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907300221 b5a77704f6 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50906601153 a04c30e908 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50906601093 f30af8931a o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907300096 57e08bacee o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50906601048 52db339121 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50906598348 a2ba19cbd2 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907300011 b8a5015090 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907299971 aa31e7f0a7 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50906600838 3a5be93473 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907299941 61b3038ee8 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907428247 08e980ab9e o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50906600773 0b0494cb64 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907428297 ea80512f51 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907299766 65031ac3eb o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907428142 8885194cdf o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50906600628 bcd4cc50a9 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50906600573 409848d6ae o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907299661 c2f03eafa4 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907425712 a420ca5d85 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50906600518 705ec9b5d4 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907299576 f37f830115 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907427932 054cfeeb69 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50906600408 583c0b44c9 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907427897 59dce54c3a o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907427822 22205eb344 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907427857 7175089882 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907427792 acce084e84 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907299311 875666b9ea o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907427717 0515c24312 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907427682 e8dc0df606 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50906600168 c412b0195d o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907427607 c54181d224 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907425677 be91b070a6 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50906600093 259294b9a7 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907299086 6bf61267b6 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907299051 d33f9d26e8 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907299011 45f0c21a6c o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50906599918 04357a82f0 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907298971 af1ca3bab2 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50906599928 81f18e8eb3 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907298871 75e9720983 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50906599833 b97a8a195b o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907425667 cf57a51524 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907427287 2c7def5381 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907427262 1296c43ffb o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907298801 ca01810a0f o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50906599668 cae8b92c58 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907427147 66e0b40d57 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907427132 55a8a0f115 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50906599568 1162651a44 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907298641 001620258b o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907427007 04b9779c3b o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907298551 42d0fab63c o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907298511 72edd406fa o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50906598213 8eed9cef9b o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907298481 90f769d834 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907426822 0bc1ec8cb4 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50906599313 dc8ba5af8a o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907298421 cac60d567a o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907298381 8689120944 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907298341 72a9f83f2e o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907298301 ec4f36600e o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50906599113 e88097af62 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907426627 8a9140316d o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907298206 e4e70a2fe0 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907298146 0e091fa803 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907425597 37d5936b3b o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907426472 0e086d29ea o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907426422 72f9c42842 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907426432 73c9d5dd17 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50906598898 c3ddef3129 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50906598208 5bca0979ff o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907426327 6cf66b723e o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907426272 e3cc3fa842 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50906598778 98ba46559e o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907426202 d22250af9d o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907426172 88c8cf0d28 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907297781 50912041a1 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907426117 9a47266c9c o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907297706 d060f4485e o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50906598608 0871799fcf o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907426007 898ab9de71 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907425977 6beb172ab4 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50906598198 1be9160654 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907425932 7a2621e6c0 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50906598483 c975e3834b o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50907297476 0906489128 o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館50906598158 1f63be00dd o [高雄婚攝] J&F/雅悅會館

歡迎分享~