Conall

[高雄婚攝] L&W/寒軒和平店

Home  |  婚禮紀錄   |  [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店
[高雄婚攝] L&W/寒軒和平店

[高雄婚攝] L&W/寒軒和平店

49231806782 964d3d41f1 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店

[高雄婚攝] L&W/寒軒和平店

又來到了高雄寒軒和平店寶軒樓拍攝婚禮紀錄。這次的婚禮真的很讓人印象深刻,光是闖關的關卡伴郎跟新郎逗趣的橋段就讓在場的親友們捧腹大笑。就連攝影師山姆也邊拍邊笑。

拜別時父母親也超不捨的,從表情就可以看出和家裡面感情真的很好。

婚宴上的小活動遊戲和敬酒讓賓客們除了享受美味佳餚之外,也玩得很開心。就讓我們繼續看下去吧!

婚禮攝影 山姆

整體造型 DL-Doris彩妝造型學院 新娘秘書/台南高雄新秘推薦 Doris Li

婚禮錄影 謝佳達

婚禮主持 語幸福真寵 創意婚禮/創意行銷

禮服 White wedding 白色婚禮 手工婚紗

 

49231124478 1d4f5b3f53 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231588611 eb108a5632 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231811552 828ff55b74 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231588491 0fb385f422 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231588426 eb4f4b298f o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231124218 1323fa2ea6 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231124173 ac61fa4de8 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231588251 cdeb0dd114 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231588186 c9261236d4 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231588126 5840c89771 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231123993 91d606475d o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231588026 d7d71c9f5a o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231587956 1e29e4d505 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231811017 d7b4e5fd25 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231114178 34a11e80bd o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231123773 1966f88745 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231123703 fcb2ecc672 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231810902 8ee6441019 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231123583 06d2dc8569 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231123528 08ebb9a16e o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231587601 307606dacd o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231587531 04c3710468 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231587481 3302576f21 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231123333 3e9eab861f o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231587406 e9d6f49339 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231587336 cd7e22744a o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231123158 cc5a09c47a o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231587261 d9c33b2327 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231123073 c965dbe848 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231810387 f4ac778e8f o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231587126 e320ca70a8 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231810297 1a48c98bb3 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231114143 ae051cca4f o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231122863 6b9da39c6a o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231810162 ae37b65437 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231122768 8296cc10d4 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231586831 72827be7f8 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231586766 1ce7f9bf9f o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231122638 ca42b62bd0 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231809932 02eb5c3e67 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231122583 c70a3a672d o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231586556 a2bf383789 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231122543 d58b87c298 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231122448 3e1c2722b8 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231122433 7f0b707e53 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231586451 9cd89651c9 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231809607 c0d483010b o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231809552 44c5e84f0c o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231114063 7b97971382 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231809477 83d85b08a7 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231809517 53899d0979 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231586201 2bb1939852 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231122118 be7ae01729 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231122083 5cc30e1dcb o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231809297 5f98e705a5 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231121983 2b1e2eebfc o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231809187 fc33ff2d68 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231585856 45be8fb15d o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231121843 0d2d1a279c o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231121793 ea34205fd1 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231585741 ba90b99c74 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231808927 9af7c8a1d5 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231121688 25c33c0eb1 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231808817 c56ce2d5d8 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231121588 2273a19b15 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231808722 fa6eefcf66 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231121463 6da41ab6fb o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231808602 d7f651af2c o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231585336 7189d2c2ca o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231585296 a603bf89ba o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231808477 6d1c34d8d2 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231585181 af1a1aa72b o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231585151 83052dfe43 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231800797 025637ef20 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231585081 dcd3cec7de o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231585021 409a8a283c o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231808212 0c7fba5315 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231584931 81034a1b14 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231808097 7528aa989a o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231120823 5b9dee7f2c o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231808032 a1c69890ac o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231120788 db81eca124 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231120748 d437bb08ee o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231807862 1da542e397 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231807807 95c8fa6119 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231120608 2cff6f78b4 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231807692 699c5c78a1 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231120513 1d421d42e9 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231577391 f3ecd6e3e9 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231120488 46424a5370 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231120448 4ae83096db o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231120413 00a5154f43 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231807447 023ba72b1c o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231807412 a10a0ec40b o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231807347 2f9e9dd26f o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231120228 3f9e962fd1 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231807282 47261049b0 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231584121 91b1f8b017 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231584056 a3154b2f64 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231120043 4a5c0ef034 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231120008 d566333152 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231119968 39b28ca66f o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231806987 93a78a55f4 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231806917 39272cdaec o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231577331 c59c907feb o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231583746 215c96aa73 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231583696 53c84114da o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231806827 840547c445 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231806782 964d3d41f1 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231119628 63693ba553 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231806682 961d021512 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231806637 fd8014de61 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231119458 37f0a401ba o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231119403 ef0cfe1f39 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231806462 53187dc517 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231806402 79b68fd488 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231583206 e5af354870 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231119233 4206f7a980 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231119163 592c1e45a2 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231583096 fa4af9d9f2 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231113813 76927cf13e o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231583051 64f656fd79 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231806117 2f619f7ecf o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231118933 ed1155e445 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231806027 e5d544d79f o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231805972 826e52e9c1 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231582871 e19356e40d o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231582826 0c6ca08049 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231118683 f3727d79a8 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231805807 25185ec0ae o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231805772 678ee1de8e o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231118553 f0d06c9fcc o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231582526 380c6bb528 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231582476 b7d61fca31 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231582446 7972af971e o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231118433 17321fe9b4 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231800547 00e3e4f3fa o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231805347 f3100da927 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231582346 67c47f8b3c o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231805267 99c6e0c88d o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231805217 77df3d510c o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231582191 8898bf58e7 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231118113 8f919e73fa o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231805127 62ff370121 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231805037 fa8f91e37b o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231582011 fefc4360c8 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231581866 9efedb0cc5 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231117903 6f7fd8c546 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231581961 06e1baa2cf o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231581806 ed8f77e1f6 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231581756 7393f37467 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231577236 840c5b688d o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231804762 2d49024f69 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231581621 fcdd9fe239 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231117623 982ecac21e o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231804617 968e6087b1 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231117498 38aaaac5b8 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231804537 e373eb81ee o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231117393 3af047dbd7 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231804437 2d9418bd1d o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231117288 9d19300860 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231581151 5dbe5741e3 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231117168 80957b70bb o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231580971 80d0793cdd o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231117118 89b38ac64e o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231580896 f2f4801b55 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231580806 f463d9c883 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231577206 b5878bd106 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231580756 ac260bb81d o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231157678 becbea93af o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231580686 0f1c8f115b o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231580646 cce1e69825 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231116798 798e00b80c o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231803867 2d1fea52ee o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231116708 2da9de2bcf o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231116653 9dcc4ff368 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231803712 58354e40b4 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231577136 20ee157ed4 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231580401 4f1a9f2ac1 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231116528 3aa9ef6b5e o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231116483 d7c46b2dce o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231116438 0afda6b7a7 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231580201 2f98d0a159 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231580166 b9c0ddbf8b o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231803342 fd30267bab o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231116128 7e8e75ffcb o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231116053 f03deccb41 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231116003 f0582f1629 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231115943 19bf849658 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231579766 f7443dfe9e o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231579681 531cd7d075 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231579631 f417892185 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231115723 9234053f56 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231802897 262f4c270a o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231577096 a31018cc22 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231115658 2b766a8ea0 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231802812 9fd9356609 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231115548 7bd09019d6 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231579356 cd7c0ed724 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231802652 f3650038b6 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231802607 1a4c3b4a81 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231579101 1be16ff98b o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231115403 f6b9f13a8a o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231115368 8e8c80a018 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231802407 11e3d19bb7 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231578891 f0b6fc46f5 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231577076 95536a14b5 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231578826 e00a282836 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231802222 0124673c85 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231577026 06db4a099c o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231802157 f6d39e4498 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231115073 d6333741d7 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231115038 b9657a4e6a o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231113513 2f4660220d o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231578571 79f49b0837 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231578501 1c63c6e2cc o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231801892 cbce4a1f33 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231578371 5021d4f4d1 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231801752 822e39e097 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231114758 7c0062ba88 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231578171 a820b13592 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231578131 07da06797d o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231576986 b1e8c56ac7 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231578086 b50473761e o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231578021 a3c3420ebc o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231801447 63aa9deb6f o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231114418 ebb8f715e9 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231576901 9dbf731ea2 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231801367 bd65d39ea9 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231801282 f16422f4cb o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231114333 ec56958c8d o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231113413 97c867b1f4 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231577766 3173d67794 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231114253 075c5d76da o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231114218 0e392b2d3a o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店49231576866 47bd8f48b0 o [高雄婚攝] L&W/寒軒和平店

歡迎分享~