Conall

[高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴

Home  |  婚禮紀錄   |  [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴
[高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴

[高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴

49246197403 563b14e39d o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴

[高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴

這次的婚禮紀錄又來到熟悉的台鋁晶綺盛宴錦繡廳,這次婚宴的活動非常好玩,多虧了主持人賽門讓整個活動熱鬧了起來。賓客們也笑的嘴巴合不起來了。是一場非常歡樂的婚宴。

婚禮攝影 山姆

整體造型 DL-Doris彩妝造型學院 新娘秘書/台南高雄新秘推薦 Doris Li

婚禮錄影 謝佳達

婚禮主持 樂玩創意/ 賽門 SIMON

禮服 White wedding 白色婚禮 手工婚紗

49246662506 ae8a07cfde o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246662596 c432d43c52 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246872072 77b879d0b4 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246197368 1b99cbabe3 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246197403 563b14e39d o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246197418 354e51d43f o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246197433 d0f5da9f91 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246662691 5ffd0ac2e8 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246662776 b3d7f55bc2 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246662771 7151ecd505 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246662791 6809d6fe11 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246662816 a712074d2a o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246662891 f82e706fcf o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246197638 f25f6e0b49 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246872397 3279fcccc3 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246197793 4c2254fa30 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246197893 36c7f30ce4 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246663121 4e987a3668 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246872602 412781925e o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246663241 b1abee7289 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246198138 b0be43de10 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246663386 b5a250621a o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246663426 c37e9ed852 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246198338 d8897b8533 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246872962 b5c27749ea o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246663576 1d8f25cb35 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246873082 6ca52a42ea o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246663701 4ee00a01ef o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246663756 283c537704 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246873267 be0df7c713 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246198783 bc11e87492 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246664186 96788a8abb o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246663976 0253163b02 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246664036 d8c34ebbd1 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246197138 73fa6dc553 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246664101 31492feac7 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246664256 c3054351fc o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246664431 523a2b26eb o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246873747 e37ce5cc36 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246873802 2183d08a8c o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246199398 6a57bda928 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246664491 2b030fa097 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246199353 709864667c o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246664681 f7d78eddbc o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246662241 960566569c o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246871697 5420f09dae o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246871647 96f731344a o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246664746 37deeb35a5 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246199543 ef2874b684 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246874192 a0ecfbba6e o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246199653 5d62e731d6 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246664951 f94156450b o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246662131 1da752223a o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246199808 f90726ca1b o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246199848 c37453fbdd o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246665166 db2ca55964 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246874497 cd3a9b754e o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246871592 c68c81a97b o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246199998 8e24964e8f o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246874572 1d4bdafd58 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246874597 5c95947b43 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246196918 151fde3e67 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246665471 665f16b296 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246665501 80a9dd7d18 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246665556 10705d4c64 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246200288 dcbf02f9e5 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246874882 3d2a7c4a40 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246665711 0f2815ac43 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246200423 e89ee50898 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246875057 949b08dfac o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246200533 047a9c0edf o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246200573 2f1b5468ee o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246871517 6df333a423 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246875222 25748a297b o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246200668 7f926cb753 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246875307 0ed697d03e o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246875342 e707102faf o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246200863 14b98f8145 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246875462 97095ef119 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246875512 c4c5d1766e o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246666246 49f200f0c5 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246201058 4d9af9c634 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246871472 50f80cc51f o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246875717 98b4cf62cd o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246666481 c698a23811 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246875852 c44907f7e8 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246201288 0ffbe2c1af o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246666596 f2ae25039c o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246201388 215a4df48c o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246666681 e603d2954d o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246666726 d7fec39d27 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246196738 c4ef3348ef o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246876167 9d927a8239 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246201573 9842e97700 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246201538 5110dfcdfd o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246201618 5f3ac6d10c o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246201653 ba223a29bd o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246201713 cf2019e2b5 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246201728 f53ae40630 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246876647 1dc6efa123 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246876702 75ddfc61fa o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246876747 cd8d11627d o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246667251 372d62c23b o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246202053 37459e4ca2 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246202108 cb428e051b o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246876952 f212350c5d o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246876997 86040c410e o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246667496 b2ecc9b804 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246196743 de38cf574b o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246667536 5d2649432c o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246202463 19a4e65b39 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246202533 c0542a6168 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246877262 4d77ddf492 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246877312 6e7fdf2c4d o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246202653 b7ace56561 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246202703 d9e7794031 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246877477 ebb83c27bf o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246667916 2fb3f89236 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246661791 18994bcd21 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246667956 527a0a4819 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246197303 9e737c5beb o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246662451 20772b03d4 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246871317 6979c4609c o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246662411 f86c0ffeeb o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246662401 f35aa2f2d3 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246871852 3489bdf077 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴49246661751 5fa3a77bc8 o [高雄婚攝] L&W/晶綺盛宴

歡迎分享~