Conall

[嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店

Home  |  婚禮紀錄   |  [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店
[嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店

[嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店

32685449584 6fa042a59d o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店

[嘉義婚攝] 耐斯王子飯店|原來抽捧花也可以這麼有趣

這次來到嘉義耐斯王子飯店拍攝婚禮宴客,在前期溝通時發現新人抽捧花和花椰菜的點子很有創意,這是之前從未拍攝過的經驗,現場賓客和小孩也都看得很專注,是個很用心的節目。除此之外新人精心準備的婚禮佈置憶起幸福 – 嘉義婚禮佈置 MOHwedding 也非常漂亮,整體呈現非常有質感。

婚禮攝影師 SAM /山姆

整體造型 Maggie瑄瑄 Nistyle Makeup Studio

婚禮佈置 憶起幸福 – 嘉義婚禮佈置 MOHwedding

33372020452 76af299e3c o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店32685458384 2b21872a3d o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33372018642 3e766cd482 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店32685459114 1f9a426530 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33372019522 ed558ec48e o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店32685459824 7ebd936721 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店32685460044 eef0202e9c o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店32685460464 5c45304062 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33372010392 624c998d9b o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店32685460794 197fe1d061 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33372021402 6a6da68845 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店32685461294 76be17e6cb o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店32685461684 6b60bfaa72 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33372023412 24472e6d26 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33372023012 140219aafb o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店32685462404 c2129ecc2b o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店32685462654 3df5e31598 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33372024192 5d663f4575 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33145523970 8687d9c80a o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店32685463084 abfb5de01a o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店32685463354 ec53938bf3 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33372025172 dfebf072f2 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店32685463924 5b902de9a5 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33372025752 0fbfcb1dca o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33372026182 e1a4cd2dd1 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店32685464984 5fa9d0bffd o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33372026902 16077b7f0c o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33400465281 3df0107f78 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33372027762 dc1d20a58e o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店32685466174 38ecbf78af o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33400456271 b52c38e396 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33372028482 c7bf64c77b o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33400465901 88daa8dfed o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33400466341 95f86ce6c3 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33400466501 035c33c3e4 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33400466691 56c31f1887 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33400466991 18b89938f4 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33400467141 70011c1733 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33372031282 ac8e8cbc8b o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33400467611 c3e3fbcf3e o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33372031932 a3e1911611 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33400467891 c45095329a o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33372032662 be7ffe9027 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33145523680 694045e148 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33400468401 7515281596 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店32685470104 a1036d7718 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33400468991 ae4633b826 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店32685470434 e02472f964 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33400469461 1e859075ce o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店32685470934 b71be878d7 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店32685450724 92be263db9 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33400469831 ca111fc38e o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店32685471524 a5b6ba22f1 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33400470551 c70c7fa055 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33372035622 816ea2bb88 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33372036052 3037070195 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33529372475 0d937f3fc8 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33372036402 ca54fb6726 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33529372705 87be294900 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33372036802 21058b78f2 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33145523400 b3c8c24948 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33529372985 0ec943be27 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33400472971 892681cf20 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33529373175 4b7c0d9c75 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33400473451 154604826e o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33529373345 2d5f9b0b41 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33400473941 ea6ca3ba5d o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33529373725 498eb7b487 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店32685450204 fa274f4fff o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33400474281 ac36c7fc5e o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33529373955 a8ce5e1140 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33400474641 0da4d06994 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33529374225 1594133016 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33400474921 69f5644907 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33529374565 e6bbac68d8 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33400475141 3ef36d5b04 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33529374755 cd70cfe53f o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33400475381 66f2436c6a o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33529375095 fae21ee3cf o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33400475631 d81ed36e15 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33400455751 f164447f2c o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33529375595 3f5da7d32c o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33372041742 d4ba87ba5d o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33529375795 f24f9d442c o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33529375885 61d59b6dae o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33529376105 3509aa87ce o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33400460531 a42e4483c9 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33145526920 bee1100ec5 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店32685457484 714e6a5a2e o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33372017072 7a43b88c51 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33145526540 3177df7881 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33372016092 dd58580069 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店32685456254 ea9ffa3068 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33372015102 9be5f25ff5 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33145525810 fcf69e381b o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店32685455094 a36ef815b4 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33372013762 79849b002b o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33372013442 9670fea597 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33372013082 f2061c4768 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33145525020 5d9b7e335c o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店32685453704 d01d0bfbf8 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33400457741 b8b5f211ea o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33372011502 7de8cf6d0d o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店33400456941 b2565b1704 o [嘉義婚攝] J&A/耐斯王子飯店

歡迎分享~