Conall

[台南婚攝]D&V/雅悅會館

Home  |  婚禮紀錄   |  [台南婚攝]D&V/雅悅會館
[台南婚攝]D&V/雅悅會館

[台南婚攝]D&V/雅悅會館

tainan glb wedding2 [台南婚攝]D&V/雅悅會館
這次的文定儀式是在台南桂田酒店所舉行,晚上宴客則是在台南雅悅會館舉辦。前期和新人溝通時告訴sam並沒有太多的活動,其實沒有活動那就有多時間和家人親友一起拍攝合照跟婚紗照,因為在這麼重要的日子裡合照是最容易拉近彼此間的感情。當天一整個呈現溫馨氛圍,拜別時跟家人的對話也讓sam感覺到很窩心。

晚上宴客二次進場時,新人唱著歌和台下的賓客們一起互動讓整個婚宴會場的氛圍是浪漫的。新人也親自把小禮物一一送到宴客桌上給每位賓客,感謝他們當天百忙抽空來祝賀。是一場很溫馨的婚禮紀錄。

婚禮攝影師 SAM /山姆

整體造型 黃啾啾 Nkstyle Makeup Studio

35210587063 2e6a183878 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35631785590 8651843abc o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

36021350045 a08063bf87 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

36021346535 a84525bd99 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

36021346655 d3cac2b9d6 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210571323 1462159d75 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

36021350425 eebb8e7465 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35631784810 ec48b76807 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

36021346985 54fb85527e o [台南婚攝]D&V/雅悅會館36021347355 1632c84407 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

36021352515 fdd06689f4 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35887728141 2a863b8a1f o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

36021347595 623ac511d5 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

36021347915 f320fece68 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

36021348165 754a45c887 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

36021353195 55a6e61bd8 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

36021348925 bd266b51b0 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210568663 ff089fd4c3 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館35210568383 fb8245e196 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

36021349355 c9a732bed7 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210569153 d8b5e06262 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館35979525246 5afda8c6ec o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

36021349725 41d7734dd8 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35979524936 3f53bd43d9 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

36021352145 ea8daaac44 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

36021353725 ea834ae6fd o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35979525996 5d380d0413 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210573763 5beb8bc5a2 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

36021355365 a2e39e1cd0 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35979526006 d7204ce58a o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210573893 5048f9eeaf o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210574043 2bb4d594df o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210574253 9949cc3f42 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210574383 c274723494 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210574603 d30c28f590 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210574783 bf33cd117c o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210574993 c6f85a4489 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210575193 15ea227e67 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210575373 e047844b24 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35979527556 6c1a071ed9 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210575733 84aa351780 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35979527846 1508458006 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

36021357715 7c72963436 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35979528126 74af9e0105 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210576553 a1bd7c95cf o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35979528366 350e7ccc06 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210577103 789d328baf o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35979528656 aeda0fdf0e o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35979528906 44a4039b1e o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35979529086 423998d7d5 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35631784530 dc593d3cc9 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35979529236 ecac360e79 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35979529416 84f1527342 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35979529646 f3ab05922b o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210579163 5fe28f77e4 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35979529956 bb99cab1de o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210579723 801553e784 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35979530326 1ab24b9e31 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210580363 ec35984b77 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35979530696 64717f3728 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35979530866 0828010711 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210581153 0643750200 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35979531256 06ae77b8a2 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210581773 bf6f723c3e o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35979531606 5e17651d92 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210582213 372d1f7b03 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35979532006 85b4d6cb8f o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210582603 e00a59160f o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35979532336 07c34c97d2 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35631794930 6521557d40 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35850053662 c61beebe4c o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35979532846 b3d97642cb o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35631795160 69ab9ebe3f o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35979533146 b5d82547ea o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35631795390 270ac991e8 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35979533366 ff3e488d8b o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35631784300 1d761e317c o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35631795630 678b9eb897 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

36021362725 b738f28265 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35979533686 2fd9905201 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35979533756 3f9d39aefa o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35979533866 4350ab0d1c o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

36021363015 e58dc5490f o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35979534206 2cff3826aa o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35979534356 8217f47992 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35979534526 bfef5f12bb o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35979534896 d56561cac0 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35887734771 d49164ca72 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

36021342575 94effa35ec o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35979535266 110b4a2342 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210586693 94fa013dba o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35979535556 40baff00ac o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210587063 2e6a183878 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35979535786 81ef69424f o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210587353 8f51441b1a o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35979535986 40d470a7d6 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35850034142 567b5f96ed o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210587693 7ebda8d967 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35979536266 9be75fdfef o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210588273 b55fa73fd4 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35979536516 754a11f743 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210588713 4384b7d0e9 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35631799040 6c984ee456 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210589173 b24bd5291a o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35979542576 dfc626f3ff o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210597923 da0961bcb1 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210599253 cf599d1e84 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

36021342115 09734ce9b6 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210600323 bf0f93ae49 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210599643 bd6789d95d o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

36021370535 762f51c967 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35887744241 cd429deb16 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210598223 3d60e001d1 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210598603 dac4cc71b5 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210600873 e1822f3046 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210606783 a81b536fa0 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35979538506 40dd09b88c o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210601293 fc3276f77d o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35887744541 29403e3223 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35850033772 6363907e09 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210601863 9bb9bb3330 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35887745361 6856536389 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210602623 da61711103 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35887744851 74deee8626 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210606393 0843b59fcb o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

36021373975 ab64780c5e o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210607683 2b53fa3411 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35887746041 2cc9950bf9 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35631783790 727f8132ea o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35887743981 5956e5075b o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210611543 4fae6c39a7 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35887747141 c166d3b9d3 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35887747941 66f0f715f4 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

36021374125 3972cb5b29 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35979558376 fbfc7e57df o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

36021374275 4ab94496eb o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35887746381 4c047afe95 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35979556816 e5f151b1db o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35979558946 7099612ba6 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35979559216 244fc509c6 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35850033542 94703b7da4 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35979559366 8dba15c1ae o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35979559486 51e36ea58b o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210613803 878908049f o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35979559736 60e1b48ec8 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210614163 ee1653456b o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35979559966 6eee302be4 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35631809510 548c37ac93 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210614913 3b5a4e26f7 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35887751431 468695c665 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210615343 3b89d45013 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210615233 b126d7ed78 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35887752651 9bbd67767f o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210615703 42776ec8c7 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35887752971 402c558528 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35887753321 80461bd2e2 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35631811010 5a8420b3d5 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35887753841 5ca626db96 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35631811390 b0af21ed2a o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35887754391 153da752c1 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35631811660 5cc77b469c o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35850075532 3086b21bb9 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35631811930 ed904a2b50 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35850075762 127f8c42dd o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35631783730 88b12c2195 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35631812150 d2ef84956f o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35887755891 0bd9acbb44 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35631812420 e0042d785b o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35887756351 dcb6659757 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35631812710 295160904b o [台南婚攝]D&V/雅悅會館
35631812940 2632b1aecf o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35887757241 f3e432e86d o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35850076532 e347c2b332 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館
35210619433 3ecc908c13 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35850076832 f531f140c6 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35631783580 b9af1cab2f o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35887758691 c8c6f04761 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35850077072 116a5cae09 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35887758941 058b476034 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35887759251 5a95e2d0fe o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35887759431 b11060ff64 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35850077592 c147c242d0 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35887760001 2f48d01598 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35631814840 4ea0b3f40b o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35887760321 51bd265d30 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館
35211298013 97d4b9fcf7 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35850033042 f1242e4534 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35631815180 4a9bf6d9b1 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35887761011 0345a10578 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35631815540 7dee305304 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35887761591 607bf89dc0 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35631815850 db580119b4 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210623193 90f0336138 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35887762241 dbb57f815e o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35887762461 b40257dd15 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210623753 927cda84b2 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35887762991 5557b3402f o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35887763281 ee9641a4e2 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35631783420 f5e7845a26 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35887763581 a0b6b6a2cf o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35887763831 dcc8cbd620 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35181695554 a6edc5748a o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35887764341 f0c57092e5 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35181695894 8609a60f1a o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35887764921 e93360d995 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35887765141 5618fb9164 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35631818210 a1b2ff2798 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35887765781 eafa2e5eb9 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35181696824 c74e424202 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35887767141 46b9a08d27 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35850032742 23bd465b80 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35850080322 851afd9e3c o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210628253 92b6817ea6 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35887767651 7ccbb2d01d o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

36021383365 8a22aeb4a8 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210675953 8222442980 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

36021383525 98e7a3ce4c o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35210629633 a806894f73 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35850081122 e7dd6652fe o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

36021383775 25402d47b7 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35850081292 139d9c1719 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

36021383965 c0060bbde5 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35850081522 891eac2575 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35631785420 bb5995f9cb o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

36021384115 21696eb646 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

36021384285 da2e626308 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35631822530 10c2507981 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

36021384565 a7e7fcc43f o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

35631783210 9d652cfed0 o [台南婚攝]D&V/雅悅會館

歡迎分享~