Conall

[台南自助婚紗] I&S/小酒館自主婚紗

Home  |  自助婚紗   |  [台南自助婚紗] I&S/小酒館自主婚紗
[台南自助婚紗] I&S/小酒館自主婚紗

[台南自助婚紗] I&S/小酒館自主婚紗

台南自助婚紗 Isaac & Sharon 28

台南自助婚紗 Isaac & Sharon|小酒館自主婚紗

在拍攝自主婚紗前期溝通聊天時,得知新郎剛經營一家啤酒館 Beer in Vogue 潮玩啤精釀啤酒專賣店,就提議在自家的啤酒館拍攝。來到這玲琅滿目各國啤酒的酒吧時,深深被他啤酒櫃上的各式各樣瓶罐給吸引,新郎也很專業地為我們解說後,一整個是愛上這裡。

攝影 山姆
造型 Alice愛麗絲(Alice Bride整體彩妝造型)
禮服 Alice Bride

 

台南自助婚紗 Isaac & Sharon 16台南自助婚紗 Isaac & Sharon 19台南自助婚紗 Isaac & Sharon 20台南自助婚紗 Isaac & Sharon 22台南自助婚紗 Isaac & Sharon 23台南自助婚紗 Isaac & Sharon 21台南自助婚紗 Isaac & Sharon 18台南自助婚紗 Isaac & Sharon 24台南自助婚紗 Isaac & Sharon 17台南自助婚紗 Isaac & Sharon 07台南自助婚紗 Isaac & Sharon 11台南自助婚紗 Isaac & Sharon 09台南自助婚紗 Isaac & Sharon 12台南自助婚紗 Isaac & Sharon 10台南自助婚紗 Isaac & Sharon 08台南自助婚紗 Isaac & Sharon 13台南自助婚紗 Isaac & Sharon 15台南自助婚紗 Isaac & Sharon 14台南自助婚紗 Isaac & Sharon 01台南自助婚紗 Isaac & Sharon 02台南自助婚紗 Isaac & Sharon 03台南自助婚紗 Isaac & Sharon 04台南自助婚紗 Isaac & Sharon 05台南自助婚紗 Isaac & Sharon 06台南自助婚紗 Isaac & Sharon 26台南自助婚紗 Isaac & Sharon 28台南自助婚紗 Isaac & Sharon 27台南自助婚紗 Isaac & Sharon 29台南自助婚紗 Isaac & Sharon 30台南自助婚紗 Isaac & Sharon 25

歡迎分享~