Conall

[台南自助婚紗] I&S/小酒館自主婚紗

Home  |  自助婚紗   |  [台南自助婚紗] I&S/小酒館自主婚紗
[台南自助婚紗] I&S/小酒館自主婚紗

[台南自助婚紗] I&S/小酒館自主婚紗

34020251251 7e2e93bd3a o [台南自助婚紗] I&S/小酒館自主婚紗

台南自助婚紗 Isaac & Sharon|小酒館自主婚紗

在拍攝自主婚紗前期溝通聊天時,得知新郎剛經營一家啤酒館 Beer in Vogue 潮玩啤精釀啤酒專賣店,就提議在自家的啤酒館拍攝。來到這玲琅滿目各國啤酒的酒吧時,深深被他啤酒櫃上的各式各樣瓶罐給吸引,新郎也很專業地為我們解說後,一整個是愛上這裡。

攝影 山姆
造型 Alice愛麗絲(Alice Bride整體彩妝造型)
禮服 Alice Bride

 

33308107494 ca03f49103 o [台南自助婚紗] I&S/小酒館自主婚紗34151000815 131c8bf613 o [台南自助婚紗] I&S/小酒館自主婚紗34151000985 f92ff2bf65 o [台南自助婚紗] I&S/小酒館自主婚紗34151001475 53406d96c5 o [台南自助婚紗] I&S/小酒館自主婚紗34151001845 66133cc38c o [台南自助婚紗] I&S/小酒館自主婚紗34151001155 997cbdf6a7 o [台南自助婚紗] I&S/小酒館自主婚紗33308107774 8b1be215d9 o [台南自助婚紗] I&S/小酒館自主婚紗34151002215 0c9c2d7acb o [台南自助婚紗] I&S/小酒館自主婚紗34151000145 b7ba9ed784 o [台南自助婚紗] I&S/小酒館自主婚紗33308106164 51969dd6cc o [台南自助婚紗] I&S/小酒館自主婚紗33308106714 7583d3026f o [台南自助婚紗] I&S/小酒館自主婚紗33308106384 50477797c9 o [台南自助婚紗] I&S/小酒館自主婚紗33765931710 1f9e6f42b5 o [台南自助婚紗] I&S/小酒館自主婚紗34150998265 9b8d68ecfd o [台南自助婚紗] I&S/小酒館自主婚紗34150997755 eb6d36e23b o [台南自助婚紗] I&S/小酒館自主婚紗34150998765 b0a4014d40 o [台南自助婚紗] I&S/小酒館自主婚紗34150999375 76a685a45e o [台南自助婚紗] I&S/小酒館自主婚紗33308107044 16b6f2de5b o [台南自助婚紗] I&S/小酒館自主婚紗33765932950 b60c3742ec o [台南自助婚紗] I&S/小酒館自主婚紗33308105874 850f83689e o [台南自助婚紗] I&S/小酒館自主婚紗33765933490 6e037651c5 o [台南自助婚紗] I&S/小酒館自主婚紗34150997035 51cdf8d4f9 o [台南自助婚紗] I&S/小酒館自主婚紗33308105984 a337ddbf34 o [台南自助婚紗] I&S/小酒館自主婚紗34150997265 5e774a87bf o [台南自助婚紗] I&S/小酒館自主婚紗34151002865 e4b81d1764 o [台南自助婚紗] I&S/小酒館自主婚紗34020251251 7e2e93bd3a o [台南自助婚紗] I&S/小酒館自主婚紗34151003145 e63e9fdc32 o [台南自助婚紗] I&S/小酒館自主婚紗33765932330 8cfbafaba3 o [台南自助婚紗] I&S/小酒館自主婚紗33765931160 5bdc615308 o [台南自助婚紗] I&S/小酒館自主婚紗34151002585 ff22036b3f o [台南自助婚紗] I&S/小酒館自主婚紗

歡迎分享~