Conall

[台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳

Home  |  婚禮紀錄   |  [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳
[台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳

[台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳

35493950691 b00caaa9b2 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳

婚攝山姆又回到熟悉的婚宴場地台南香格里拉飯店遠東宴會廳,在婚禮闖關過程中,伴娘賣力的把關讓新郎與伴郎費了很大的勁才過關,不過也讓在場的親友們笑得樂開懷。婚宴會場中,新人貼心的準備了很夢幻的婚禮佈置Candy Bar讓賓客們享用。除此之外,和賓客們的互動小遊戲讓大家玩得不亦樂乎。每個人臉上都是燦爛的笑容,是個很歡樂的婚禮紀錄。

婚禮攝影師 SAM /山姆

整體造型 菲菲點妝造型學苑

婚禮佈置 俄陀聶 實驗花廊Othniel Flora Lab

34783018244 b27cefeb51 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35624126355 eeea849e1d o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35493914561 9408ee8e78 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35456060372 71f6e7fdd5 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35584852096 b83ac333ce o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35456060352 8d16fd345b o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35493915191 b7cf792874 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35493915471 cb6a458363 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34815369263 d5054f44ea o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35493915691 c3dab1ddcd o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35493916031 e99282a068 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35493915881 a218b13fd6 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35584852766 843d1818b8 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35624128415 6fb7b8c0c0 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35624128845 4446b93f38 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35624129255 45f7848016 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35584853366 fc33850a11 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35584853466 4c82044107 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35624133905 2809c384db o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35584855366 be28ce1a9c o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35493921241 af1f7620b0 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35584855786 582f685f78 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35493921881 9d908ee6e6 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34815591813 02bbeed576 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34815592223 55b04bd6af o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35624140065 352fef7283 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35624140425 3eb638318f o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35624140715 88a2bc1795 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34815373393 24878295ef o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35493927361 a298156ef3 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34815373873 ed4c63c0f8 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35493928021 1064ab2d04 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35493928231 5ff38b5a26 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34815374283 1102809a45 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34815374423 e5edf4f43c o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34815374533 5a0ce74e8f o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35493929611 0be7c0b41c o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35493929911 eabc7ba84e o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34815375183 4a726928a4 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34815375343 1a7ae32f56 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35493930901 3e70e2a11b o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35493931171 55f85d3db7 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34815376013 90e701b743 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34815376203 d14f307f07 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35493931911 eb8fe385c4 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34815376843 ba9edf03ea o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34783031554 7a2bc0f13a o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34783031844 5d2449d968 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34783032234 4dea3085d5 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34783032544 e1d7532c23 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34783032844 2e7568d326 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35584863776 52265994b9 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34783033334 e2a4d3152c o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35584864096 ac70768fc7 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35584864316 1db72b9bf6 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35584864436 ccfd0693fb o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35584864566 b4f47c6d32 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34783035244 0d75ffb64e o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35584864916 6771ba0c9d o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35237598950 7d02d8e236 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35237599110 756011b63b o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35237599350 2683768e3d o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35237600100 16eec3f24b o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35237600270 e38560cb7e o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35584866466 617814daaf o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34783038384 d95409cec3 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34783038814 94390af2ae o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35584867276 2e9de3dd3d o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34783039984 c8057ca899 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35584868206 e93dd71f61 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35584868406 e350ed825e o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34783041054 bb87e8f5d5 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34783041434 08c345b2c8 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35584869226 d019f31cbd o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34783042554 3a6e049bfe o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35237578990 50e9d0daca o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34783043034 e8a34e7185 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34783043374 80b14db078 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35584870546 f4f2f94ec3 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35584870806 b0235b516b o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35584873006 96ea827a03 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35624166935 e7d579dbf0 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35456087412 027baf5160 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35456087792 e9d2c29dab o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35456088272 3ec77e9fa6 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35456088702 60b16949a4 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34783049854 7d25b98b43 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34783050294 db1f375e88 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35493912441 c645626188 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35456089982 30f91f3a22 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35456090582 1641c841d0 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35456091152 82355404ea o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35456091672 4c10b69afb o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35456093192 b93ed67328 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35456093552 36dd218cf7 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35456094022 2c0f4fab1d o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35456094472 b0bd5b4d9a o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35456094812 ae6796ab75 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34815394183 f1f983e256 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34815394643 f632b0bf5c o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34815394873 48f4734748 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34815395133 ff48e9b0c2 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35456097192 efba87228c o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35624170775 dc5f946c40 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35456098342 5341e4d310 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35624171095 0b1d826241 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35456099622 c288ff0f39 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35456100052 448f70d03f o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35493912351 0d7e43a0dd o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35456100712 98395020df o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34783059534 729affd86c o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34783059984 82814cbfcd o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34815398813 0854246aea o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35456102732 ca71c7e8b5 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34783061044 26b02913af o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34783061324 8ed668551e o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35237610360 9362014008 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35237610720 cfa1ca4e77 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35456104342 e19cf2897d o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35456104582 6822e843bb o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35493950231 289c47e582 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34783016134 18d039c512 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35456105322 827f72c191 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35493950691 b00caaa9b2 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35456105942 252d20af20 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35493951091 2d6f5c7635 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35456106842 ab7f9a86e0 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35456107212 ee8f065773 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35237614680 da2c9f7e5d o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35237615060 1c4efe43da o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35493952251 5ebf7c985b o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35237616070 8945845df7 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35237616660 db9457f543 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35237617290 dcae80e85c o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35456111652 005417da9a o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35237576930 a77fbbd4b7 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35237618560 90ac799380 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35237622000 382a64a665 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35456115852 e09542eb46 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35237622880 3852d5f63f o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35456116582 2698769fd3 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34815407223 9a10779c7a o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35456117482 b47157b87d o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35456117962 55fb1c39b5 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35456118402 3089984ef8 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35456118912 52597c8c5e o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34815408143 8317fe624a o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35624122505 5f2ff44632 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35456120112 0c674be21d o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34783072224 f46414a600 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35456123362 85a64e3431 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34815411763 e81c717db1 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35456123932 9cf2dfb033 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34815412593 e6832d209a o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34815413063 47445ef26c o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35456124562 bd8d122ce7 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35456124712 a720324b18 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35237629790 6cf3035cf0 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35237630020 a1bafaf634 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35624187615 cfccfb69de o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35456126402 de8c3e2a32 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35493911951 1061ced59f o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35456126662 00336ac4a9 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35624188355 fa4361fb64 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34815419103 9e2d5ff2ab o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35624189535 be229b8ac9 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34815419903 3b6382c0b5 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34815420413 2ed77ec70e o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34815420833 b75acf894a o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35237632270 812b11f7dc o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35237632490 25bfd28408 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35237632660 4382954bcb o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34815422223 af189b0600 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34815425113 60afde3f23 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35237634440 fe15ded013 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35237634550 e8e0a30df4 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35584908416 b4a4bf0918 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35584908896 46c455a9c2 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34815426573 a4043ba928 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35237635530 1c7056f863 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35624195345 429a2c1a5f o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34815427503 419f9358e2 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35493973551 a2cb10f625 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35493973971 033c3d246e o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35237636430 7bae029909 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35624196285 6530bdd34c o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35456132792 f6415f3521 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35584915316 6bbc04c09c o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35493976211 5c91ef8459 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35493976431 ec79b254d9 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35237637790 b73a372204 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35237637930 668b6c5c0c o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34815431133 67c282bfff o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34815431413 757c84e521 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34815433163 3814d7b00c o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34815433433 31a7d0ce60 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34815433543 455a39f139 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34815433863 402e8f77cf o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35584923346 474c1344ef o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35624202315 215f3c840a o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35624202475 6d9d036496 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35584924656 49e1222da3 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35584925126 8705b8264b o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35584925786 03c60a5314 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35624203505 60cdbb3488 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35624203615 dd524c3c86 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35584927586 34780c5805 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35456137932 be290a3319 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35456138172 932120491f o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35584928856 c959769480 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35237641700 2502be8fff o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35237641840 20ea474f4f o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35237641990 c718f1b4bf o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34783093214 6c08afa31b o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35584930816 96be4a6ee1 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35584931226 a987831473 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35584931656 b5ccb5d60b o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35237576650 18670c87af o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34815439783 312cd4537e o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34815440063 60af9a81a2 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35493986651 e126e47e32 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34815440553 85fc3d6608 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34783096674 406d74ec3f o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34783097064 5ea69f5eeb o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34783097364 14f6ed1cd1 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35624211255 4e842c60bb o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35624211455 a01b0d64a9 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35624215265 00a55b7a4f o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34815448093 e3df3a6c9a o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35456152852 64d1f4cbb3 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35584945206 1b502c0cfa o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35624122335 ebef0bdfe6 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35584945486 5bae1fae47 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35584945616 1ac8116a27 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35584945946 04f324ff7b o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35584946256 c4c63cd983 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35584946526 d5da179ce8 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35584947866 433e299385 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35584948256 2d3e18963a o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34815458693 549be8d7f5 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35624125685 745c9ec756 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34815367263 c29b26645b o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35493913731 9edcf0dabb o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35237580300 7ab4e08819 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35493913541 7f27dcda46 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35624124575 d4543efc88 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳34783017214 2936194de3 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳35624121435 53dbc4b8b0 o [台南婚攝] Y&W/香格里拉飯店遠東宴會廳

歡迎分享~